• menu

Event Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Event Travel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Event Travel B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Wijzigingen in de informatie op de site zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Event Travel B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Auteursrechten
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Event Travel B.V.. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten of afbeeldingen, mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming, niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd.