• menu

Algemeen
Facilicom Group en zijn divisies/bedrijven respecteren uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.

Scope
Deze verklaring is van toepassing op Facilicom Group en zijn divisies/bedrijven (vanaf hier Facilicom Group).

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
Facilicom Group verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij meestal een derde partij in. U als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Facilicom Group. Facilicom Group is verwerkingsverantwoordelijke voor álle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?
Op de volgende manieren levert u gegevens bij ons aan:
  • Direct via een (digitaal) formulier;
  • Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten (door een contract met ons aan te gaan);
  • Door een van onze websites of apps te bezoeken;
  • Door ons te benaderen via social media.
Als u een website of app van ons bezoekt,
  • Verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit doen we om onze online diensten aan te kunnen bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie;
  • Kunt u online aanvraagformulieren invullen en opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken uw gegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we mogelijk de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Als u een overeenkomst met ons aangaat,
  • Verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht;
  • Verwerken we uw gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. Hiervoor verwerken we: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie;
  • Onderhouden we graag contact met u. Per slot van rekening willen we u graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten, verwerken wij uw NAW- en contactgegevens.